Mögelsanering

Att sanera mögel är numera ett vanligt fenomen på grund av bl.a. bristfälliga betongkonstruktioner i hus. På denna sida kan du lära dig mer om mögelsanering samt få hjälp att hitta företag som du kan anlita om du behöver hjälp med sanering av mögel.

Allmänt om mögel

Mögel är ett begrepp som alla har hört om, sällan i bra sammanhang. När man pratar om mögel i ens hem så handlar det oftast om en form av påväxt på byggnadsmaterialet i ens bostad, oftast på trä men det förekommer också ofta i ens badrum där det finns mycket fukt. Det kan vara svårt att upptäcka när mögel finns i material eftersom det inte alltid syns i början. Det man känner då är oftast en illaluktande odör från materialet men den kan enkelt missas av den som inte är uppmärksam eller inte vet hur mögel luktar. Beroende på var möglet har vuxit och vilken sorts mögel det är så kan det vara skadligt. Exakt hur skadligt mögel är beror mycket på sorten men också var den sitter. Har man lyckats få mögel i badrummet så kan ens hälsa påverkas negativt och orsaka hälsoproblem i bland annat lungorna.

Olika typer av mögel

Det finns många olika typer av mögel som din bostad kan drabbas av. Många av dessa sorter är skadliga för oss människor och kan orsaka allvarliga hälsoproblem ifall man blir utsatt under längre perioder. Även om problem i lungan är det hälsoproblem som de flesta känner till så finns det också andra problem du kan drabbas av, som till exempel hudirritation, infektion i naglarna och ögon samt cancer i allvarligare fall.

Det kan i många fall vara svårt att veta vilken sorts mögel man har drabbats och därför tar man ett så kallat sporprov. Man odlar sedan provet i ett labb och gör en analys av det för att ta reda på exakt vilken art det handlar om. Då kan man också enkelt avgöra ifall din hälsa drabbats av att du haft möglet i ditt hem. Svartmögel som är en vanlig benämning är egentligen bara ett samlingsnamn på den mörkare typen av mögel som du ofta hittar i hus, det finns alltså många olika underarter som det kan handla om.

Mögelsanering

Mögel är egentligen ingenting farligt utan är en form av svamp som finns naturligt i naturen. Det är först när man har mögel i sitt hem som det är allvarligt och något man bör göra något åt. För att göra något åt det så utför man en så kallad mögelsanering som består av flera olika steg. Är man inte utbildad så bör man alltid använda sig av någon professionell firma som får ta hand om ens problem så att det utförs rätt, annars kan din hälsa påverkas negativt.

En av de viktigaste stegen när man ska utföra mögelsanering är att ta reda på varför huset drabbats av mögel. Man gör en undersökning av dels möglet men också fukt och ens ventilation för att se var felet ligger. Man undersöker också vilken typ av mögel man drabbats av för att se vilken art det är. Efter det så utför man själva saneringen vilket kan göras dels kemiskt men också genom att byta ut de delar som blivit drabbats. Man kan också behandla området med ozon som bryter ned de farliga partiklarna, vilket fungerar på mer ytliga mögelskador.

Orter i Sverige där du hitta företag som kan mögelsanering

Nedan följer utvalda orter där du kan hitta företag som kan hjälpa dig med mögelsanering till bra pris.